Semena a plody

 

 

SEMENO (semen)

oplození:

 • vajíčko → diploidní zygota → embryo
 • středová buňka → triploidní endosperm (u nahosemenných 1n) → semeno
 • semeník → plod
 • integumenty → osemení (testa) – může být blanité (ořešák), kožovité (jírovec), kamenné (šácholan), dužnaté (šťavel)

embryo – zygota

 • plumula (pírko)
 • radicula (kořínek)
 • cotyledones (dělohy) – 1 až mnoho, zásobní, asimilační funkce

klíčení:

 • epigeické – dělohy nad zem, prodlužuje se hypokotyl; funkce děložních listů; fazol
 • hypogeické – dělohy zůstávají pod zemí, roste epikotyl; hrách

 

 

PLOD (fructus)

 • tvořen semeníkem nebo celým pestíkem
 • mnohobuněčný útvar krytosemenných rostlin, který uzavírá 1 až mnoho semen
 • semena chrání a rozšiřuje
 • rozdělení plodů:
  •  pravé (pouze pestík)
  • nepravé (pestík i další květní části)
  • apokarpní (jednoplodolistové pestíky)
  • cenokarpní (srůst více plodolistů)
 • pletiva plodolistů → oplodí (perikarp) – podle konzistence může být suché (xerokarpní), šťavnaté (sarkokarpní) nebo kamenné (sklerokarpní)
  • exokarp (blanitý; často 1 vrstevný)
  • mezokarp (dužnatý)
  • endokarp (sklerenchymatické buňky = skerokarp)

 

Dělení podle typu gynecea:

1.Apokarpní plody

A) Jednoplodolistové

 • Pukavé – švy, chlopně jednoplodolistové
  • měchýřek (folliculus) – puká 1 švem v místě srůstu plodolistu; talovín (Eranthis), čemeřice (Helleborus, blatouch)
  • lusk (legumen) – puká dvěma švy (v místě srůstu plodolistu i v místě střední žilky, má 2 chlopně); řád Fabales (hrách, fazol, kozinec, vlčí bob, kručinka, akát, hrachor)
 • Nepukavé
  • apokarpní bobule (bacca) – 2 vrstvy oplodí; vzácný typ; samorostlík klasnatý
  • peckovice (drupa) – 3 vrstvy perikarpu; má vyvinutý sklerenchymatický endokarp; Amygdalaceae (slivoň trnka, mandloň, třešeň, švestka, střemcha)
  • jednoplodolistová nažka (monachenium) – sasanka (Anemone), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus)

 

B) souplodí – soubor plodů z jednoho květu

 • souplodí měchýřků – upolín (Trollius), tavola, udatna, šácholan
 • s. nažek – jahodník, růže šípková (dužnaté hypanthium)
 • s. peckovic – ostružiník (Rubus)
 • malvice (pomum) – souplodí měchýřků v dužnaté češuli; jabloň (Malus), jeřáb
 • s. bobulí – vzácné; Annona

 

2. Cenokarpní plody

A) Pukavé

 • tobolka (capsula) – vícesemenná plod; puká víčkem nebo švem; třezalka (Hypericum), violka (Viola), prvosenka (Primula), mák (Papaver), drchnička (Anagalis), kosatec (Iris), zvonek
 • parakarpní plody brukvovitých – dvouplodolistové
 • šešule (siliqua) – puká dvěma chlopněmi, střední přepážka; delší než širší
 • šešulka (silicula) – malá, ne více než 3× delší než široká šešule; měsíčnice (Lunaria annua)
 • dužnatá tobolka – hlavně v tropech, u nás brslen (Euonymus) nebo netýkavka (Impatiens, autochorie)

B) Nepukavé

 • bobule (bacca) – celé oplodí dužnaté; rybíz (Ribes), konvalinka (Convallaria), paprika (Capsicum; vysychavá bobule), granátové jablko (semena mají zdužnatělé osemení)
 • hesperidium – citrusy, perikarp rozlišený na zbarvené flavedo a bělavé albedo. Dužnina = emergence z oplodí.
 • peckovice (drupa) – z cenokarpního gynecea, i více pecek; bez černý (Sambucus nigra), Olea, Juglans, Cocos, šicha
 • oříšek (nux) – dřevnaté oplodí; Tilia platyphyllos, Carpinus, kotvice, líska
 • obilka (caryopsis) – oplodí srostlé s osemením; Poaceae (lipnicovité)
 • nažka (achenium) – blanité nebo kožovité oplodí; křídlatá (Betula, Alnus, Tilia cordata), chmýrnatá (Cichoriaceae), nažka v číšce (Fagus, Quercus)

 

C) Rozpadavé plody

– za zralosti; vznikají jednosemenné díly

 • poltivé plody – semena z jednoho plodolistu (merikarpium)
 • křídlatá dvounažka – javorovité
 • dvounažka – miříkovité
 • zobanitý plod – kakostovité
 • knoflíčkovité plody slézů – Malvaceae (slézovité)
 • lámavé plody – jedno semeno neodpovídá jednomu plodolistu
 • struk (lomentum) – některé Brassicaceae (ohnice), Fabaceae (čičorka)
 • tvrdka (nucula) – čtyřsemenný plod ze 2 plodolistů; Boraginaceae a Lamiaceae, plůdky v kalichu

 

Plodenství

 • soubor plodů vzniklý z květenství
 • volná – Vitis, Ribes, Helianthus
 • sdružená – Moraceae, fíkovník (sykonium – zdužnatělá stonková část květenství, která v dutině uzavírá plody); Ananas (zdužnatělé listeny, okvětí a stonek)

 

Rozšiřování semen a plodů

 • Anemochorie (rozšiřování větrem)
  • zařízení zpomalující pád – chmýr (vzniklý přeměnou kalicha) – Taraxacum (pampeliška), křídlaté lemy – javor, jasan, křídla – lípa (plodenství; listen), lehká semena – orchideje
 • Hydrochorie (rozšiřování vodou)
  • plavání (nadlehčení) nebo přizpůsobení dlouhému pobytu ve vodě
  • leknín (vzdušné vaky na semenech), ostřice (mošničky; přizpůsobení k plavání); Cocos, Iris
 • Zoochorie (rozšiřování zvířaty)
  • epizoochorie – trichomy nebo emergence, háčkovitě uspořádané; řepík, kuklík, svízel, lopuch; sítina, jitrocel
  • endozoochorie – dužnaté, tuhé osemení; bez, jmelí
  • myrmekochorie (rozšiřování mravenci) – masíčko (caruncula, elaiosom) – vlaštovičník, dymnivka, violka, zimostrázek
  • ornitochorie – malé bobule, pestře zbarvené a vytrvávající na rostlině
  • šíření savci – nenápadně zbarvené, aromatické, větší a opadavé plody – hlavně tropy; i netopýři
 • Autochorie – mechanické vystřelení, různé napětí, reaktivní pohyb; netýkavka, tykvice stříkavá (vystřeluje do vzdálenosti až 12m)

 

Zdroj: výuka FPE ZČU, zahrnuta jsou i fakta z učebnice Kubát, K., a kol.: Botanika. Scientia, Praha 1998.

Mohlo by se vám líbit...