Rubrika: Pryšcovité (Euphorbiaceae)

Pryšcovité (Euphorbiaceae) – jednoleté až víceleté byliny, často mají nečlánkované mléčnice; květy pravidelné, jednopohlavné, v cyanthiu; plodem tobolka.

zástupci: bažanka vytrvalá, pryšec (Euphorbia) – pryšec chvojka, p. kolovratec, pryšec sladký, skočec (Ricinus), (kroton, kaučukovník, maniok)

0

Pryšec mandloňový (Euphorbia amygdaloides)

Pryšec mandloňový (Euphorbia amygdaloides) čeleď Pryšcovité (Euphorbiaceae) Syn.: Tithymalus amygdaloides Vzrůst: 25-45 cm vysoká bylina; roní bílé mléko; lodyha přímá až vystoupavá, v dolní části často červeně naběhlá; hemikryptofyt, chamaefyt Listy: celistvé, střídavé, olysalé až...

0

Pryšec sladký (Euphorbia dulcis)

Pryšec sladký (Euphorbia dulcis) čeleď Pryšcovité (Euphorbiaceae) Syn.: Tithymalus dulcis Vzrůst: 15 – 60 cm vysoká trvalka; roní bílé mléko; lodyha přímá nebo vystoupavá; hemikryptofyt, geofyt Listy: celistvé, obvejčité až eliptické, celokrajné, v horní polovině...

0

Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia)

Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) čeleď Pryšcovité (Euphorbiaceae) Syn.: Tithymalus helioscopia Vzrůst: 10–40 cm vysoká, jednoletá bylina; lodyha přímá, většinou nevětvená, roní bílé mléko; terofyt Listy: celistvé, klínovitě obvejčité až kopisťovité, celokrajné, v horní části pilovité...

0

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias) čeleď Pryšcovité (Euphorbiaceae) Syn.: Tithymalus cyparissias Vzrůst: 7 – 60 cm vysoká, trsnatá trvalka; roní bílé mléko; lodyha přímá, nevětvená, jemně rýhovaná, v horní polovině s nekvetoucími větvemi; dlouhý plazivý oddenek; hemikryptofyt...

0

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)

čeleď  Pryšcovité (Euphorbiaceae)   Syn. Bažanka lesní, bažanka Paixiova (Mercurialis paxii), M. longistipes   Vzrůst: až 40cm vysoká trvalka; lodyha přímá, čtyřhranná; plazivý oddenek; rostliny dvoudomé; geofyt, hemikryptofyt Listy: kopinaté až vejčité, zubaté Květy:...