Rubrika: Úporovité (Elatinaceae)

Úporovité (Elatinaceae) – jednoleté nebo víceleté vodní nebo bažinné rostliny, většinou drobné; květy jednotlivé, oboupohlavné, pravidelné, plodem tobolka

zástupci: úpor (Elatine)