Rubrika: Lomikamenovité (Saxifragaceae)

Lomikamenovité (Saxifragaceae) – vytrvalé byliny nebo keře. Listy střídavé (vzácně vstřícné), čepel jednoduchá; květenství vrcholík, lata, vrcholičnatá lata, hrozen nebo květy jednotlivé., vyvinuty listeny. Květy oboupohlavné, pravidelné, různoobalné, (4-)5četné; tyčinek 10 (8) ve dvou kruzích; gyneceum ze 2 plodolistů;, vajíčka obrácená, se dvěma obaly, plodem tobolka; výskyt hlavně na severní polokouli.

zástupci: lomikámen (Saxifraga), mokrýš, tolije, bergénie, dlužicha, čechrava (Astilbe)

0

Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea)

Lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 10 – 20 cm vysoká, vytrvalá bylina; trsnatá, žláznatá; chamaefyt Listy: růžicovitě shloučené, přisedlé, mírně dužnaté, kopisťovité; lodyžní někdy celistvé, kopinaté, ojediněle žláznatě...

0

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Syn.: lomikámen roční Vzrůst: 3 – 15 cm vysoká, jednoletá bylina, lepkavě žláznatá; lodyha přímá, žláznatá, často načervenalá; kořen tenký, krátký; terofyt Listy: střídavé, obvejčité až kopisťovité,...

0

Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium)

Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 10–20 cm vysoká, vytrvalá bylina; světle zená až žlutozelená; lodyha hranatá, podzemní výběžky, oddenek; hemikryptofyt Listy: střídavé, řapíkaté, čepel okrouhlá, na bázi srdčitá, svrchu chlupatá Květy:...

0

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 15-40 cm vysoká trvalka, řídce trsnatá; lodyha přímá, chlupatá, lepkavá; plazivý oddenek, adventivní kořeny; na bázi lodyhy pacibulky; hemikryptofyt Listy: přízemní dlouze řapíkaté, ledvinité, vroubkované, lodyžní...