Květ

KVĚT (flos)

 • generativní orgán krytosemenných rostlin, výtrusorodá část prýtu
 • velikost od 0,5 mm (drobnička bezkořenná, Wolffia arrhiza) do 1 m (Rafflesia), u nás ocún (Colchicum autumnale) až 0,5m, leknín

Dle umístění:

 • vrcholové – z terminálního výhonu; tulipán
 • úžlabní – axilární pupeny, za listenem
 • stopkaté – hrozen
 • přisedlé – klas
 • jednotlivé – tulipány, narcis
 • v květenství – původní šištice, jednotlivé květy

 

Květní části

 • květní lůžko
 • květní obaly, reprodukční orgány – tyčinky + pestíky

 

A) Květní lůžko (torus)

 • ze vzrostného vrcholu jeho vyklenutím
 • tvar:
  • vyklenuté – květní části ve spirále (kruh)
  • ploché – * zploštěním vrcholové části stonku
  • prohloubené – ohrnutím bočních okrajů vzhůru, vývojově modernější
 • číška (cupula) – prohloubené, často dřevnatějící lůžko; dub
 • češule (hypanthium) – na stavbě květního lůžka se podílejí také báze květních obalů a tyčinek (růžovité – růže, jabloň)

 

B) Květní obaly (perianthium)

 • Typy květů dle přítomnosti květních obalů:
  • homochlamydní – květy s nerozlišenými KO – stejný tvar i barva – okvětí (perigonium) P
  • heterochlamydní – s rozlišenými KO – kalich (calyx) K – obvykle zelený, koruna (corola) C
  • haplochlamydní (monochlamydní) – jediný kruh KO (lebeda Atriplex)
  • apochlamydní (achlamydní) – KO nejsou přítomny (vrby, např. vrba ušatá)

 

 • Okvětí (perigonium) P
  • okvětní lístky (tepala)
   • volné (choritepalní) – tulipán
   • srostlé (syntepalní) – konvalinka
  • barevné, barevně nenápadné (opylení vodou, větrem)
 • Kalich (calyx) K
  • kališní lístky (sepala)
  • vnější část heterochlamydních květů
  • zelené nebo korunovitě zbarvené (fuchsie, vřes obecný)
  • chorisepalní (volné), synsepalní (srostlé)
  • vytrvalý (Lamiaceae – hluchavka nachová)
  • prchavý (Papaveraceae – mák vlčí) – srostlé nahoře, trhají se dole
  • přeměna ve chmýr (pappus) – Asteraceae (pampeliška, bodlák), anemochorie
  • přechodné typy listenů → K (růže, talovín, pivoňky)
  • kalíšek (calycullus) – vně kalicha, jahodník, mochna, sléz přehlížený, mučenka
 • Koruna (corolla) C
  • korunní lístky (petala) vnitřní část květního obalu
  • nápadně zbarvená
  • chori-, sympetální
  • tyčinkového původu
  • ostruha – trubicově srostlá C (violka, dymnivka, kruštík tmavočervený) – jsou na dně nektaria
  • pakorunka (paracorolla) – zvyšuje nápadnost květu (narcis)

 

C) Reprodukční orgány – listového původu

 • Tyčinky (androeceum) A
  • samčí; mikrosporofyly jednoho květu
  • tyčinka (stamen, mikrosporofyl)
   • nitka (filamentum) – sterilní
   • prašník (anthera) – 2 prašné váčky (mikrosynangia), prašná pouzdra (mikrosporangia, po 2 v prašném váčku)
  • vyrůstají jednotlivě – v kruzích (ve spirále)
  • někdy srůstají → bratrstva
  • metamorfózy tyčinek
   • chybějí nitky = přisedlý prašník (violka)
   • srůst s jinými květními částmi (Solanaceae – lilek potměchuť)
   • srůst všech prašníků v trubičku (Asteraceae – kopretina)
   • tyčinky s vrtivým prašníkem (Poaceae – lipnice cibulkatá)
   • staminodia (patyčinky) – chybí prašník, sterilní; mučenka
  • evoluce – odvozovány od mikrosporangií u Magnoliaeceae; magnólie – listovité tyčinky nerozlišené v nitku a prašník
   • redukcí sterilních částí → nitka
   • na vystouplém květním lůžku ve šroubovici, neustálený počet – u primitivnějších rostlin
   • přechod k cyklickému uspořádání a stálému počtu
  • vnitřní stavba prašníku – pokožka (exothecium) – 1 vrstva buněk, pevná
  • archespor – budoucí výtrusorodá vrstva; z něj parietální buňky → tapetum (výživa sporogenních buněk) a sporogenní buňky – z nich mitózou → mikrosporocyty
 • mikrosporogeneze – meioza mikrosporocytů → tetrády pylových zrn
  • u některých pylové tetrády vytrvávají – sítina, orobinec, vřes
  • rozpadají se → diády – blatnice
  • slepují se → polyády (Mimoza), brylka (polynium, Orchidaceae – okrotice bílá , Asclepidaceae – tolita lékařská)
 • pylové zrno (granum pollinarium) – 2-240 mikrometrů, kulovitý / elipsoidní tvar
  • různé struktury na povrchu, 2-3buněčné
  • obsahuje zásobní látky, enzymy, vitamíny, fytohormony
  • stavba
   • intina – vnitřní, tenká, z pektinů
   • exina – vnější, tlustá, z pektinů, celulózy, kutin, impregnace sporopoleinem; otvory – klíční póry (apertury) – jimi klíčí pylová láčka; kolpy (jednoduché, neohraničené), póry (okrouhlé)
  • kolpální, porální, kolporátní zrna
  • 2 sporocytů meiozou → vegetativní a generativní jádro (2B). To buď klíčí v pylovou láčku a až tam se dělí gen.b. nebo se gener.b. dělí před klíčením
 • způsoby opylení:
  • anemogamie – opylení větrem, trávy – lipnice, jehličnany, líska, topol osika, vrba jíva, habr
  • hydrogamie – vodou, rdest, stolístek, růžkatec
  • entomogamie – hmyz, „koevoluce“ – rostliny+hmyz
  • ornitogamie – ptáci, budníček, kolibřík
  • chiropterogamie – opylení netopýry
  • malakogamie – plži, kopytník

 

 • Soubor plodolistů (gynaeceum, pestík) G
  • více jednoplodolistových pestíků nebo jeden víceplodolistový
  • stavba pestíku (pistillum)
   • sterilní: blizna (stigma), čnělka (stylus) – pačnělky (stylodia) – každý plodolist má vlastní „čnělku“
   • fertilní: semeník (ovarium)
  • typy semeníku
   • svrchní – primitivní, pryskyřníkovité, báze květních obalů pod semeníkem
   • polospodní – báze KO uprostřed semeníku; lomikámen
   • spodní – báze KO nad semeníkem; mrkev, jabloň
  • evoluce plodolistu a pestíku – listový původ (z megasporofylů)
   • původní čeledi Degeneriaceae, Winteraceae – konduplikátní čnělka s bliznovými papilami
   • list přehnut napůl a odspodu srůstá → stylodium
  • typy gynecea
   • apokarpní (Magnoliaceae, Fabaceae – hrachor jarní, trnovník akát) – více jednoplodolistových pestíků (srostlé, ale ne vzájemně)
   • cenokarpní – vzájemně srostlé plodolisty
    • synkarpní – vícepouzdrý semeník, placentace nákoutní (axilární) – vajíčka v rozích plodolistu
    • parakarpní – zkracování příčných přepážek, jednopouzdrý semeník s parietální (nástěnnou) placentací
    • lyzikarpní – centrální placentace, * rozpuštěním stěn → střední sloupek, na něm vajíčka

 

 • Vajíčko (ovum)
  • z placenty, výtrusorodé vrstvy (nucelus)
  • stavba:
   • vaječné obaly (integumenty) – * z valu na bázi vajíčka
   • volný otvor = otvor klový (mikropyle)
   • vaječné poutko (funiculus)
   • báze nucelu – chaláza
  • typy vajíčka dle orientace:
   • atropické (přímé) – otvor klový vzhůru
   • anatropické (obrácené) – otvor klový dolů
   • kampylotropické (příčné)
 • Megasporogeneze
  • uvnitř nucelu diferenciace → 4 haploidní megaspory – 3 odumírají – zárodečný vak (zralý = megagametofyt)
  • z 1 buňky mitózou → dvoujaderný zárodečný vak → (8 haploidních buněk)
  • antipody (protistojné buňky)
  • centrální buňka zralého zárodečného vaku
  • synergidy (podpůrné buňky)
  • oosféra
  • krytosemenné rostliny 2 spermatické buňky – oplození – pylová láčka – 1 spermatická buňka splyne s oosférou, druhá s centrální buňkou → živné pletivo = endosperm (triploidní)

 

Symetrie květu

 

Květenství (inflorescentia)

 • jednotlivé květy se u rostlin vyskytují zřídka, častější je květenství
 • = soubor květů, které vyrůstají na společném stonku (= vřeteno květenství), listy mohou být zachovány ve formě listenů nebo chybějí
 • Jednoduchá
  • Hroznovitá (racemózní) – monopodiální větvení, rozkvétají akropetálně (odspoda nahoru) nebo centripetálně (z okrajů do středu)
   • lata (panicula) – má na dlouhém hlavním vřetenu kratší rozvětvené postranní větve (šeřík, vinná réva)
   • hrozen (racemus) – postraní větévky dále nevětvené (akát, konvalinka vonná, střemcha, rybíz alpínský, Hyacinthus, komonice lékařská, vikev, javor klen, lilie, kokoška pastuší tobolka)
   • chocholičnatá lata (kytka, corybothyrus) (javor mléč)
   • chocholík (corymbus) (Malus (jabloň), Pyrus (hrušeň))
   • klas (spica) – odvozen od hroznu – zkrácení postranních větévek, květy přisedlé (jitrocel kopinatý, rdesno hadí kořen, zvonečník černý)
   • klásek (spicula) – * redukcí, typický pro lipnicovité (Poaceae); uzavřen ve 2 plevách (gluma, listence), plucha (listen) – může být osinatá, pluška (zbytek vnějšího kruhu okvětí) – dvoudílná, v opozici pluchy, plenky (zbytky vnějšího okvětí) – výrůstky z opačné strany než pluška; pestík uprostřed (má dvouklaně zpeřenou bliznu), 3 tyčinky – vrtivý prašník)
   • jehněda (amentum) – * ochabnutím vřetene klasu (líska, olše lepkavá, bříza, habr, vrba)
   • palice (spadix) – * zbytněním a zdužnatěním vřetene (kukuřice, puškvorec, orobinec, ďáblík, kala, toulitka).
   • okolík (umbella) – všechny květy vyrůstají z jednoho místa na stonku, minimální vřeteno květenství, listeny = obaly (břečťan, prvosenka vyšší)
   • strboul (hlávka, capitulum) – * zkrácením větví okolíku, stopkaté květy (jetel plazivý, zvonečník, štětka)
   • úbor (anthodium) – zploštělé lůžko, listeny = zákrov, květy buď jen jazykovité (čeleď čekankovité – čekanka) nebo rozlišené na trubkovité (fertilní) a jazykovité (sterilní); květenství čeledi Asteraceae (hvězdnicovité – starček, pcháč, pampeliška, jestřábník chlupáček)
  • Vrcholičnatá (cymózní) – sympodiální větvení, rozkvétají bazipetálně (od hora dolů) nebo centrifugálně (odstředivě)

 

 • Složená
  • kombinací jednoduchých květenství
  • homotaktická – hlavní i dílčí květenství ze stejné skupiny
   • lichoklas trav
   • lata klásků – oves
   • složený okolík (miříkovité)
   • hrozen úborů – devětsil lékařský
   • vrcholík vrcholíků (hortenzie)
  • heterotaktická – hlavní i dílčí květenství z odlišné skupiny
   • hrozen vijanů (jírovec)
   • vijan hroznů (zemědým)
   • cyanthium – okolík vrcholíků (Euphorbiaceae pryšec chvojka)

 

Zdroj: výuka FPE ZČU, zahrnuta jsou i fakta z učebnice Kubát, K., a kol.: Botanika. Scientia, Praha 1998.

Mohlo by se vám líbit...