wz

Rubrika: L

0

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 3 – 15 cm vysoká, jednoletá bylina , lepkavě žláznatá; lodyha přímá, žláznatá, často načervenalá; kořen tenký, krátký; terofyt Listy: obvejčité až kopisťovité, trojzubé až trojlaločné;...

6

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) čeleď Liliovité (Liliaceae) Vzrůst: 50–150 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, často načervenalá, v dolní části neolistěná; cibule vejcovitá; geofyt Listy: téměř v přeslenu, eliptické až obkopinaté, v paždí bez pacibulek Květy: nachově...

1

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) čeleď  Vrabečnicovité (Thymelaeaceae) Vzrůst: 30–150 cm vysoký keř; větve pružné, vystoupavé nebo vzpřímené, mladé chlupaté; fanerofyt; Listy: podlouhle obvejčité, světle zelené, více nahloučené na koncích větví; opadavé Květy: růžové, růžovofialové,...

0

Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum)

Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) čeleď Hvězdnicovité (Asteraceae) Syn. lopuch pavučinatý (Lappa tomentosa) Vzrůst: dvouletá, až 150 cm vysoká bylina; lodyha vyplněná dření („duší“); kořen kůlovitý, až 50cm dlouhý; hemikryptofyt Listy: lodyžní řapíkaté, srdčité, plstnaté;...

0

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 15-40 cm vysoká trvalka, řídce trsnatá; lodyha přímá, chlupatá, lepkavá; plazivý oddenek, adventivní kořeny; na bázi lodyhy pacibulky; hemikryptofyt Listy: přízemní dlouze řapíkaté, ledvinité, vroubkované, lodyžní...

0

Locika vytrvalá (Lactuca perennis)

Locika vytrvalá (Lactuca perennis) čeleď Hvězdnicovité (Asteraceae) Vzrůst: 20 – 80 cm vysoká trvalka; lodyha přímá, rýhovaná, lysá, v horní polovině větvená; válcovitý kořen; hemikryptofyt Listy: kracovitě peřenoklané až peřenodílné, úkrojky kopinaté až čárkovité Květy:...

0

Locika kompasová (Lactuca serriola)

Locika kompasová (Lactuca serriola) čeleď Hvězdnicovité (Asteraceae) Vzrůst: 30 – 180 cm vysoká, jednoletá nebo dvouletá bylina; lodyha přímá, tuhá, dole štětinatá, v horní části větvená; kořen vřetenovitý; terofyt Listy: tuhé, přisedlé, na střední žilce na...

0

Lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa)

Lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa) čeleď  Brukvovité (Brassicaceae) Vzrůst: 20–60 cm vysoká, jednoletá nebo dvouletá bylina; lodyha přímá, jednoduché nebo větvená  v dolní části, chlupatá; terofyt Listy: přízemní růžice listů v době květu zaschlá; lodyžní listy kopinaté,...

0

Lnice květel (Linaria vulgaris)

Lnice květel (Linaria vulgaris) čeleď  Krtičníkovité (Scrophulariaceae) Vzrůst: až 50 cm vysoká trvalka, plazivý oddenek, lodyha hustě listnatá; geofyt Listy: střídavé, přisedlé, celokrajné, čárkovité Květy: žlutooranžové; v hroznech; kvete od června do září Plod:...

0

Líska obecná (Corylus avellana)

Líska obecná (Corylus avellana) čeleď  Lískovité (Corylaceae) Vzrůst: 2-6(8) m vysoký keř; mladé větve žláznatě chlupaté, později lysé, borka hnědošedá, hladká; fanerofyt Listy: obvejčité, pilovité, řídce chlupaté Květy: žlutohnědé; samčí jehnědy válcovité; samičí květenství...