Udatna lesní (Aruncus vulgaris)

Udatna lesní (Aruncus vulgaris)

čeleď Růžovité (Rosaceae)

Syn.: udatna dvoudomá (Aruncus dioicus)

udatna lesní, Nebřeziny 15.7. 2007

Vzrůst: 70 – 200 cm vysoká, statná, vytrvalá bylina; lodyha přímá, jednoduchá nebo chudě větvená; dřevnatý oddenek; hemikryptofyt

Listy: trojeně 2-3x zpeřené, dlouze řapíkaté, lístky podlouhle vejčité, protažené ve špičku, 2x ostře pilovité; bez palistů

Květy: bílé, drobné, v hroznech sestavených do lat (až 50 cm dlouhé); kvete od května do července

Plod: měchýřek, semena hnědá, plochá

Stanoviště: stinné lesy, rokle, křovinaté břehy lesních toků; stanoviště s vysokou vzdušnou vlhkostí, půdy bohaté na živiny

Rozšíření: jižní a střední Evropa, sever Afriky, evropská část Ruska, Střední Asie, Altaj; u nás hlavně v chladnějším mezofytiku a oreofytiku, v nižších polohách s členitým reliéfem, hlouběji zaříznutá údolí potoků a řek

udatna lesní, Nebřeziny 15.7. 2007

Praktický význam: pěstovaná v zahradách a parcích

Zajímavosti: druh vedený v Červeném seznamu jako vyžadující další pozornost (C4a)

Mohlo by se vám líbit...