Rubrika: Třezalkovité (Hypericaceae)

Třezalkovité (Hypericaceae) – byliny s hlavními kořeny a bázemi zdřevnatělými, v pletivech siličné a pryskyřičné nádržky, alkaloidy glykosidy; listy jednoduché, květy oboupohlavné, pravidelné; plodem tobolka, bobule nebo peckovice

zástupci: třezalka (Hypericum) – třezalka horská, třezalka rozprostřená, třezalka skvrnitá, třezalka tečkovaná

0

Třezalka pěkná (Hypericum pulchrum)

Třezalka pěkná (Hypericum pulchrum) čeleď Třezalkovité (Hypericaceae) Vzrůst: 15–60 cm vysoká, vytrvalá bylina; báze stonků dřevnaté, lodyha oblá, lysá, v úžlabí sterilní výhonky; báze lodyh vystoupavá, lodyha přímá; chamaefyt Listy: trojúhelníkovitě srdčité, poloobjímavé, na rubu...

0

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) čeleď Třezalkovité (Hypericaceae) Vzrůst: 30-100cm vysoká trvalka; lodyha lysá, vystoupavá až přímá; hemikryprofyt Listy: přisedlé nebo krátce řapíkaté, vejčité, lysé, tečkované Květy: zlatožluté, pětičetné; kališní lístky úzce trojúhelníkovité nebo kopinaté;...

0

Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum)

Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) čeleď Třezalkovité (Hypericaceae) Vzrůst: 20–60 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, 4křídlá; hemikryptofyt, geofyt Listy: přisedlé, eliptické, při okrajích s černými žlázkami Květy: žluté; kališní lístky celokrajné; vidlan, kvete od června...

0

Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)

Třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum) čeleď Třezalkovité (Hypericaceae) Vzrůst: drobná, 3- 35 cm vysoká, jednoletá nebo víceletá bylina; lodyhy poléhavé, nitkovité; chamaefyt, terofyt Listy: přisedlé nebo krátce řapíkaté, kopinaté až podlouhlé, při okraji s tečkovitými žlázkami...

0

Třezalka horská (Hypericum montanum)

Třezalka horská (Hypericum montanum) čeleď Třezalkovité (Hypericaceae) Vzrůst: 30 – 100 cm vysoká trvalka; lodyha vystoupavá nebo přímá, oblá, většinou bez úžlabních výhonů; hemikryptofyt Listy: poloobjímavé, vejčitě kopinaté až obkopinaté, na rubu drsné papilkami,...