wz

Rubrika: Lipnicovité (Poaceae)

Lipnicovité (Poaceae) – velmi obsáhlá čeleď, jednoleté až vytrvalé byliny, rozšířené po celé Zemi. Tvoří typická společenstva (louky, pastviny, savany, prérie, stepi), kořeny svazčité, stébla s kolénky; listy střídavé, čárkovité, mají souběžnou žilnatinu. Květ oboupohlavný (kromě kukuřice), květy v květenství (lata, klas, palice); opylení větrem; plodem obilka

zástupci: bér, bojínek, bezkolenec, housenkovec, chrastice, chundelka, ječmenka, jílek (Lolium), kavyl, kostřava (Festuca), lipnice (Poa) – lipnice cibulkatá, medyněk, metlička, milička, mrvka (Vulpia),odemka, ovsec, ovsíček, ovsíř, ovsík, ovsiřík, paličkovec, pěchava (Sesleria), poháňka, psárka, psineček (Agrostis), pšeníčko, pýr, pýrovník, rákos, sametovka zaječí ocásek, smělek, smilka, sveřep (Bromus), srha (Dactylis), strdivka nící (Melica nutans), tomka, tomkovice, třeslice (Briza), třtina, tužanka, válečka, vousatka, zblochan (Glyceria), zblochanec, (rýže, třtina, cukrovník lékařský – cukrová třtina, proso, čirok, bambusovník), člověkem využívané – kukuřice (Zea), žito (Secale), pšenice (Triticum), ječmen (Hordeum), oves (Avena)

0

Třeslice prostřední (Briza media)

Třeslice prostřední (Briza media) čeleď Lipnicovité (Poaceae) Vzrůst: 20 – 50 cm vysoká, vytrvalá bylina; hemikryptofyt Listy: ploché Květy: zelené, nafialovělé; lata, klásky srdcovité, nicí; kvete od května do července Plod: obilka Stanoviště: meze,...

1

Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)

Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) čeleď Lipnicovité (Poaceae) Vzrůst: 10 – 45 cm vysoká, vytrvalá bylina; trsnatá, stéblo přímé; hemikryptofyt Listy: ploché Květy: klásky fialové, ocelově modré, lichoklas; kvete od března do května Plod:obilka Stanoviště:...

0

Strdivka nící (Melica nutans)

Strdivka nící (Melica nutans) čeleď Lipnicovité (Poaceae) Vzrůst: 30 – 60 cm vysoká trvalka; plazivý, výběžkatý oddenek; hemikryptofyt Listy: ploché, drsné, někdy chlupaté Květy: hnědavé, červenavé; hroznovitá lata; od května do července Plod: obilka...

0

Lipnice cibulkatá pravá (Poa bulbosa subsp. bulbosa)

Lipnice cibulkatá pravá (Poa bulbosa subsp. bulbosa) čeleď Lipnicovité (Poaceae) Vzrůst: 20-40 cm vysoká bylina; tvoří trsy, stébla přímá, báze cibulovitě ztlustlé; hemikryptofyt Listy: přízemní po odkvětu odumírají Květy: klásky nafialovělé, často živorodé; lata;...