Rubrika: Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) – byliny, vzácně keře; listy vstřícné, jednoduché; palisty často chybí; květenství vrcholičnaté nebo heterotaktické; květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, aktinomorfní; květní obaly rozlišené; tyčinky ve 2 kruzích, gyneceum cenokarpní, svrchní, 2-5 plodolistů; centrální nebo bazální placentace; vajíček zpravidla mnoho; hmyzosnubné, plodem většinou vícesemenná tobolka; obsahují saponiny. Především v mírném pásu

zástupci podčeledi Ptačincové (Stellariodeae): křehkýš vodní, ptačinec (Stellaria) – ptačinec hajní, ptačinec prostřední, ptačinec trávovitý, p. velkokvětý, rožec obecný, rožec rolní

zástupci podčeledi Hvozdíkové (Caryophylloideae): hvozdíček prorostlý, hvozdík lesní, hvozdík kropenatý, h. kartouzek, hvozdík svazčitý, chmerek vytrvalý, kohoutek luční, kolenec rolní, koukol (Agrostemma), kravinec, kuřička, kuřinka červená, mydlice lékařská, písečnice (Arenaria), plevel okoličnatý, průtržník lysý, silenka (knotovka, Silene) – silenka dvoudomá, silenka hajní, silenka nadmutá, silenka nicí, silenka širolistá, smolnička (Lychnis), šater (Gypsophila), úrazník (Sagina)

0

Mateřka trojžilná (Moehringia trinervia)

Mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: 15–30 vysoká, jednoletá až víceletá bylina; lodyha poléhavá až přímá, větvená, pýřitá; terofyt, hemikryptofyt Listy: široce vejčité až vejčitě kopinaté, 3-5ti žilné Květy: bílé, pětičetné, vidlan;...

0

Úrazník položený (Sagina procumbens)

Úrazník položený (Sagina procumbens) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: 2–15 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyhy četné, poléhavé až vystoupavé, s centrální listovou růžicí; hemikryptofyt Listy: čárkovité, 2–10 mm dlouhé, krátce hrotité Květy: zelené; 4četné, v úžlabí listů;...

0

Smolnička obecná (Lychnis viscaria)

Smolnička obecná (Lychnis viscaria) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Syn. Viscaria vulgaris, Steris viscaria Vzrůst: 30 – 60 cm vysoká trvalka; trsnatá, silný oddenek, lodyha přímá, pod uzlinami načervenalá a lepkavá; hemikryptofyt Listy: přízemní obkopinaté až...

0

Silenka hajní (Silene nemoralis)

Silenka hajní (Silene nemoralis) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: 30 – 80 cm vysoká dvouletá bylina; lodyha jedna, přímá, dole chlupatá, nahoře lepkavá; ztlustlý kořen; hemikryptofyt Listy: krátce pýřité, v přízemní růžici – za květu...

0

Rožec rolní (Cerastium arvense)

Rožec rolní (Cerastium arvense) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: až 40 cm vysoká trvalka, šedavě zelená, řídce trsnatá až polštářovitá; lodyhy sterilní a květonosné (vystoupavé nebo přímé); chamaefyt Listy: celokrajné, přisedlé, čárkovité Květy: bílé; korunní...

0

Rožec obecný (Cerastium holosteoides)

Rožec obecný (Cerastium holosteoides) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: 5–40 cm vysoká, dvouletá až vytrvalá bylina; řídce trsnatá, na bázi sterilní prýty; květonosná lodyha z poléhavé báze přímá nebo poléhavá, chlupatá; chamaefyt Listy: dolní lodyžní obkopinaté,...

0

Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)

Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: trvalka, lodyha 10-30 cm dlouhá, hranatá, lámavá; odlišné nekvetoucí a kvetoucí lodyhy; často tvoří souvislé porosty Listy: trávově zelené, kopinaté, přisedlé Květy: bílé, tvořeny 5ti lístky,...

0

Ptačinec trávovitý (Stellaria graminea)

Ptačinec trávovitý (Stellaria graminea) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: 10–50 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha vystoupavá, čtyřhranná, jednoduchá nebo větvená; hemikryptofyt Listy: kopinaté; báze listů brvitá Květy: bílé; vidlan; kvete od května do září Plod:...

0

Ptačinec prostřední (Stellaria media)

Ptačinec prostřední (Stellaria media) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Syn. ptačinec žabinec Vzrůst: 10– 30 cm vysoká, jednoletá bylina; lodyha vystoupavá nebo poléhavá, v uzlinách kořenuje; jednořadě chlupatá; terofyt Listy: vejčité, špičaté, trávově až sytě zelené Květy:...

0

Ptačinec hajní (Stellaria nemorum)

Ptačinec hajní (Stellaria nemorum) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Vzrůst: až 100 cm vysoká, vytrvalá bylina, lodyha vystoupavá nebo poléhavá, v uzlinách lámavá; v horní části dokola chlupatá; tenký oddenek Listy: dolní lodyžní vejčité, dlouze řapíkaté, horní lodyžní...