Rubrika: G

1

Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) čeleď Hořcovité (Gentianceae) Vzrůst: 10–15 (30) cm vysoká dvouletá bylina; lodyha přímá, obvykle od poloviny větvená; terofyt Listy: přízemní kopisťovité (za květu odumřelé), lodyžní obkopinaté Květy: modrofialové;...

0

Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica)

Koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) čeleď Jitrocelovité (Plantaginaceae), koulenkovité (Globulariaceae) Vzrůst: 5–30 (60) cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, hustě olistěná; hemikryptofyt Listy: přízemní v růžici, řapíkaté, obvejčité, celokrajné, lodyžní přisedlé Květy: modré, někdy bílé nebo...

0

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) čeleď Hořcovité (Gentianceae) Syn. hořepník proužkatý Vzrůst: 20–40 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyhy přímé až vystoupavé; tlustý oddenek Listy: čárkovité, někdy kopinaté Květy: modré, vzácně růžové nebo bílé; vrcholík; kvete...

0

Svízel lesní (Galium sylvaticum)

Svízel lesní (Galium sylvaticum) čeleď Mořenovité (Rubiaceae) Vzrůst: 30 – 100 cm vysoká, vytrvalá trsnatá bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená, pod přesleny ztlustlá; uzlovitý oddenek; hemikryptofyt Listy: i palisty v přeslenu, obkopinaté až obvejčité,...

0

Svízel přítula (Galium aparine)

Svízel přítula (Galium aparine) čeleď  Mořenovité (Rubiaceae) Syn.: svízel obecný Vzrůst: 20 – 150 cm dlouhá, jednoletá bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, v husté vegetaci popínavá, 4hranná, na hranách osténky; terofyt Listy: listy a palisty...

0

Svízel hercynský (Galium saxatile)

Svízel hercynský (Galium saxatile) čeleď Mořenovité (Rubiaceae) Syn.: Galium harcynicum Vzrůst: 20–30 cm vysoká, vytrvalá, hustě trsnatá bylina, lodyha čtyřhranná, vystoupavá; hemikryptofyt Listy: v přeslenech; obvejčité; palisty v přeslenech Květy: bílé; latovitý vrcholík; kvete od...

0

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) čeleď Amarylkovité (Amarylidaceae) Vzrůst: 10–30 cm vysoká, vytrvalá bylina; stvol mírně dvouřízný, dutý; cibule; geofyt Listy: 3 (dolní redukovaný v pochvu), přízemní, trávovité Květy: bílé; vnější a vnitřní okvětní lístky...

0

Protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum)

Protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum) čeleď  Hvězdnicovité (Asteraceae) Vzrůst: 2- 30 cm vysoká, jednoletá bylina; plstnatá; lodyha přímá nebo vystoupavá, bohatě větvená; kořeny svazčité, bohatě větvené; terofyt Listy: jednožilné, obvejčité nebo kopisťovité, dolní brzy odumírají...

0

Popenec obecný (Glechoma hederacea)

Popenec obecný (Glechoma hederacea) čeleď Hluchavkovité (Lamiaceae) Vzrůst: 10 – 40 cm vysoká bylina; lodyha 4hranná, kvetoucí vystoupavé , nekvetoucí lodyhy plazivé a kořenující; řídce chlupaté až lysé; hemikryptofyt Listy: řapíkaté, ledvinité, srdčité až...

0

Pitulník postříbřený (Galeoblodon argentatum)

Pitulník postříbřený (Galeoblodon argentatum) čeleď Hluchavkovité (Lamiaceae) Syn.: Lamium galeobdolon Vzrůst: 20–45 cm vysoká,vytrvalá bylina; chlupatá; lodyha 4hranná, vystoupavá až přímá; výběžky poléhavé až plazivé, kořenující; hemikryptofyt Listy: řapíkaté, široce vejčité až trojúhelníkovité, chlupaté,...