Rubrika: Rosnatkovité (Droseraceae)

Rosnatkovité (Droseraceae) – nižší, vodní nebo bažinné byliny (někdy polokeře), primární kořen zaniká; listy střídavé, circinátní vernace, uzpůsobeny k lapání hmyzu (žlaznaté nebo dráždivé chlupy), palisty chybí; květenství vrcholičnaté; květy oboupohlavné, aktinomorfní, KO rozlišené, volné; gyneceum cenokarpní, svrchní, jednopouzdré; placentace bazální, vajíčka 3-mnoho; plodem tobolka. Především v mírném pásu

zástupci: rosnatka okrouhlolistá

5

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) čeleď Rosnatkovité (Droseraceae) Vzrůst: 4–20 cm vysoká, vytrvalá bylina; stvol 4–7x delší než listy, vyrůstá ze středu listové růžice, přezimovací pupen (hibernaculum) se tvoří uprostřed listové růžice, ta každoročně odumírá;...