Rubrika: Šmelovité (Butomaceae)

Šmelovité (Butomaceae) – mokřadní byliny, listy přízemní, čárkovité; plodem měchýřek

zástupci: šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)

0

Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)

Šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) čeleď Šmelovité (Butomaceae) Vzrůst: 50–150 cm vysoká, vytrvalá, vodní nebo bažinná bylina; stvol přímý, oblý; oddenek; geofyt Listy: přízemní, až 130 cm dlouhé, čárkovité Květy: bělavé, růžové, ve střední části...