Štítek: stavba rostlin

0

Semena a plody

    SEMENO (semen) – oplození: vajíčko → diploidní zygota → embryo středová buňka → triploidní endosperm (u nahosemenných 1n) → semeno semeník → plod integumenty → osemení (testa) – může být blanité (ořešák),...

0

Květ

KVĚT (flos) generativní orgán krytosemenných rostlin, výtrusorodá část prýtu velikost od 0,5 mm (drobnička bezkořenná, Wolffia arrhiza) do 1 m (Rafflesia), u nás ocún (Colchicum autumnale) až 0,5m, leknín Dle umístění: vrcholové – z terminálního...

0

List

LIST (phylloma) postranní orgán prýtu s asimilační funkcí, má omezený růst   Funkce: fotosyntetická asimilace transpirace výměna plynů mezi rostlinou a prostředím sekundárně – ochranná (trny, šupiny), zásobní funkce   Fylogeneze listu: analogické orgány nacházíme...

0

Stonek

STONEK (cauloma, caulis) součást prýtu (spolu s listy, květy a pupeny) stonek má neomezený růst (iniciála – protomeristém) článkovaná nadzemní část rostliny: uzliny (nody) – z nich vyrůstají listy a pupeny články (internodia) – spojují uzliny...

0

Kořen

KOŘEN (radix) Fylogeneze: vodorovně orientované sterilní rhizomy schopné přijímat roztoky živin pozitivní geotropismus je druhotný Vlastnosti: radiálně symetrický obvykle pozitivně gravitropický – roste ve směru gravitační tíže neomezený růst do délky – protomeristém –...