Rubrika: Olivovníkovité (Oleraceae)

Olivovníkovité (Oleraceae) – opadavé dřeviny nebo byliny; plodem tobolka, nažka, peckovice nebo bobule; obsahují monoterpenoidní glykosidy, flavonoidy, saponiny a alkaloidy, u rodu Fraxinus též kumariny

zástupci: jasan, ptačí zob, olivovník, šeřík, zlatice, jasmín

0

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) čeleď Olivovníkovité (Oleaceae) Vzrůst: 20-35 m vysoký strom, borka mělce podélně brázditá; megafanerofyt Listy: 3-7 jařmé, pilovité; černé pupeny Květy: zelené, vyrůstají před rašením listů, lata; anemogamie; kvete v dubnu Plod:...