Rubrika: Klokočovité (Staphyleaceae)

Klokočovité (Staphyleaceae) – keře nebo stromy, listy opadavé; květy oboupohlavné, pětičetné; plodem tobolka, vzácně bobule

zástupci: klokoč zpeřený – okrasná dřevina