Rubrika: Šácholanovité (Magnoliaceae)

Šácholanovité (Magnoliaceae) – tropické a subtropické dřeviny, u nás jen okrasné; vývojově nejstarší dvouděložné rostliny.

zástupci: šácholan (Magnolia), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) – pěstují se pro okrasu