Rubrika: Růžovité (Rosaceae)

Růžovité (Rosaceae) –  bohatá čeleď; byliny, keře i stromy; na spodu listů párové palisty. Květy pravidelné, s rozlišenými obaly. Plody různé – měchýřky, nažky, peckovice, malvice. Hospodářsky významné rostliny – ovoce, léčivky, okrasné rostliny. Některé mají v pletivech vonné silice (např. růže), glykosidy (amygdalin u slivoňových)

zástupci podčeledi Spiraeoideae (Tavolníkové): tavolník, tavola, tavolníkovec, hroznovec, udatna lesní

zástupci podčeledi Rosoideae (Růžové): dryádka, jahodník (Fragaria) – j. trávnice, jahodník obecný, kontryhel obecný, krvavec menší, krvavec toten, kuklík bahenní, kuklík městský, mochna bílá, mochna husí, mochna jarní, mochna nátržník, mochna norská, mochna písečná, mochna plazivá, nepatrnec, ostružiník (Rubus) – ostružiník křovitý, ostružiník maliník, růže (Rosa) – růže převislá, růže šípková, řepíček, řepík (Agrimonia), tužebník jilmový, tužebník obecný, zábělník bahenní, zákula (Kerria)

zástupci podčeledi Prunoideae (Slivoňové): broskvoň, meruňka, mandloň, slivoň trnka, střemcha obecná, slivoň švestka, třešeň ptačí – dle Linného všechny rod Prunus

zástupci podčeledi Maloideae (Jabloňové): hloh (Crataegus), jeřáb břek, hrušeň polnička (Pyrus), jabloň lesní (Malus), kdouloň (Cydonia), kdoulovec (Chaenomeles), mišpule (Mespilus), muchovník, skalník celokrajný

0

Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)

Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) čeleď Růžovité (Rosaceae) Syn.: Alchemilla arvensis Vzrůst: 3 – 15 cm vysoká, jednoletá bylina; lodyha poléhavá nebo vystoupavá, většinou větvená, roztroušeně chlupatá; terofyt Listy: dolní řapíkaté, horní přisedlé, kosníkovité až...

0

Mochna nízká (Potentilla supina)

Mochna nízká (Potentilla supina) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 5-40 cm vysoká, jednoletá nebo několikaletá bylina, lodyha poléhavá, vystoupavá nebo přímá, odstále pýřitá; terofyt (hemikryptofyt) Listy: zpeřené, 2-7 párů zubatých lístků Květy: žluté, 0,6-1,1 cm...

0

Jeřáb muk (Sorbus aria)

Jeřáb muk (Sorbus aria) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 3 – 7 m vysoký keř nebo strom; borka tmavě šedá, hladká; fanerofyt Listy: jednoduché, eliptické až okrouhlé, nepravidelně pilovité, Květy: bílé, nažloutlé; chocholičnatá lata; kvete...

3

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: keř nebo strom, až 18 m vysoký, světle šedá borka; fanerofyt Listy: lichozpeřené, lístky oválné až vejčité, po celém obvodu zubaté Květy: bílé, nažloutlé; chocholičnatá lata;...

2

Zábělník bahenní (Comarum palustre)

Zábělník bahenní (Comarum palustre) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 20–100 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha rezavě hnědá až černá, v dolní části poléhavá, kořenující, dlouhý plazivý oddenek; hemikryptofyt Listy: střídavé, zpeřené, 2–3jařmé, na líci zelené, na...

0

Udatna lesní (Aruncus vulgaris)

Udatna lesní (Aruncus vulgaris) čeleď Růžovité (Rosaceae) Syn.: udatna dvoudomá (Aruncus dioicus) Vzrůst: 70 – 200 cm vysoká, statná, vytrvalá bylina; lodyha přímá, jednoduchá nebo chudě větvená; dřevnatý oddenek; hemikryptofyt Listy: trojeně 2-3x zpeřené,...

0

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris)

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 30 – 80 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, jednoduchá nebo v horní části větvená, lysá; hemikryptofyt Listy: přetrhovaně lichozpeřené, přízemní a dolní lodyžní 10 –...

0

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 50-200 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, tuhá, lysá; tlustý dřevnatý oddenek Listy: přetrhovaně lichozpeřené, na líci lysé, tmavě zelené, na rubu plstnaté nebo světle zelené Květy:...

1

Střemcha obecná (Prunus padus)

Střemcha obecná (Prunus padus) čeleď Růžovité (Rosaceae) Syn. Padus avium Vzrůst: 3–12 m vysoký keř nebo strom; borka červenohnědá, lesklá; fanerofyt Listy: řapíkaté, čepel vejčitá až eliptická, pilovitá; měkké; rozemnuté voní po hořkých mandlích...

0

Slivoň trnka (Prunus spinosa)

Slivoň trnka (Prunus spinosa) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: trnitý, opadavý, hustě větvený keř, 1-4m vysoký; kůra temně hnědá až načernalá, na větvích kolce (= „trny“) Listy: jednoduché, střídavé, pilovité; často ve svazečcích, řídce chloupkaté...