wz

Rubrika: Ochmetovité (Loranthaceae)

Ochmetovité (Loranthaceae) – poloparazitické zelené rostliny na dvouděložných dřevinách, vzácně na jehličnanech; listy zpravidla vstřícné, palisty chybí; květy obou-i jednopohlavné, ve vidlanech, aktinomorfní; KO nerozlišené, ve dvou kruzích; tyčinek jako okvětních lístků, gyneceum cenokarpní, spodní, plodolisty 2-3, semeník jednopouzdrý; vajíček mnoho; plodem nepravá bobule, peckovice; endosperm bez chlorofylu; především v tropech

zástupci: ochmet (Loranthus)

0

Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum)

Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum) čeleď Ochmetovité (Loranthaceae), Santálovité (Sanatalaceae) Syn.  jmelí jehličnanové borovicové (Viscum laxum subsp. laxum) Vzrůst: stálezelený keřík, až 1 m v průměru, dicházně se větví; dvoudomé, kořeny nahrazeny...