Rubrika: Tamaryškovité (Tamaricaceae)

Tamaryškovité (Tamaricaceae) – dřeviny; listy střídavé, šupinovité nebo jehlicovité, palisty chybí; květenství jehnědovité; květy pravidelné, oboupohlavné, KO rozlišené, gyneceum parakarpní, svrchní, plodolistů 2-5; placentace parietální nebo bazální, vajíček mnoho, anatropních; plodem tobolka; především v mírném pásu

zástupci: tamaryšek (Tamarix), židovník (Myricaria)