Len rakouský (Linum austriacum)

Len rakouský (Linum austriacum)

čeleď Lnovité (Linaceae)

Len rakouský, Raná 8.5. 2018

Vzrůst: 25–60 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha na bázi vystoupavá pak přímá nebo rozestálá, větvená v květenství; hemikryptofyt

Listy: šedozelené, střídavé, kopinaté, jednožilné

Květy: modré; pětičetné; vidlan, květní stopky jednostranně uspořádané; kvete od května do července (října)

Plod: pětipouzdrá tobolka, 4–5 mm v průměru, semena s masíčkem

Stanoviště: skalní stepi, travnaté stráně, železniční náspy a další synantropní stanoviště, půdy bohaté na živiny, bazický podklad

Rozšíření: střední, jihovýchodní a jižní Evropa; u nás půvidní jen na jižní Moravě

Praktický význam: –

Zajímavosti: patří mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a) uvedené v Červeném seznamu

Mohlo by se vám líbit...