Lněnka bavorská (Thesium bavarum)

Lněnka bavorská (Thesium bavaricum)

čeleď Santálovité (Santalaceae)

Lněnka bavorská – květ, Mramor (český kras) 1.6.2014

Vzrůst: 15 – 70 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená, rýhovaná, lysá; oddenek dřevnatý, tlustý; hemikryptofyt

Listy: kopinaté

Květy: bílé, 5četné, zvonkovité; latovité květenství; kvete od května do srpna

Plod: nažka

Stanoviště: křoviny, okraje lesů, podloží spíše zásadité (nejčastěji vápenec), termofytikum, mezofytikum

Lněnka bavorská, Mramor (český kras) 1.6.2014

Rozšíření: Německo, Čechy, Švýcarsko, Maďarsko, jv. Francie, Itálie, býv. Jugoslávie, Albánie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, jv. Turecko; u nás termofytikum a mezofytikum středních a severních Čech

Praktický význam: patří mezi silně ohrožené druhy Červeného seznamu (C2)

Zajímavosti: hemiparazit

Mohlo by se vám líbit...