Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea)

Lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica)

čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae)

Lomikámen trsnatý křehký – květy, Boreč 7.5.2018

Vzrůst: 10 – 20 cm vysoká, vytrvalá bylina; trsnatá, žláznatá; chamaefyt

Listy: růžicovitě shloučené, přisedlé, mírně dužnaté, kopisťovité; lodyžní někdy celistvé, kopinaté, ojediněle žláznatě chlupaté

Květy: bílé, 2-10ti květá vrcholičnatá lata; kvete do dubna do května

Plod: tobolka

Stanoviště: balvanité sutě, skalní stěny, severní orientace, vlhko; často v puklinách tzv. ventarol; obvykle na bazickém podkladu

Rozšíření: nesouvislý areál západní a střední Evropy; u nás České středohoří a údolní středočeských řek a řek jihozápadní Moravy

Lomikámen trsnatý křehký, Boreč 7.5.2018

Praktický význam: silně ohrožený taxon České květeny zapsaný v Červeném seznamu (C2), chráněn i zákonem v kategorii silně ohrožené (§2); často pěstován v zahradách

Mohlo by se vám líbit...