Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae)

Syn.: lomikámen roční

lomikámen tříprstý; NPP Kotýz 21.4.2013

Vzrůst: 3 – 15 cm vysoká, jednoletá bylina, lepkavě žláznatá; lodyha přímá, žláznatá, často načervenalá; kořen tenký, krátký; terofyt

Listy: střídavé, obvejčité až kopisťovité, trojzubé až trojlaločné; přízemní  za květu zasychají

Květy: bílé; hrozen nebo lata; kvete od dubna do května (června)

Plod: kulovitá tobolka, semena vejcovitá

Stanoviště: slunné stráně, stepi, písčiny, zdi apod., hlavně na bazických podkladech. Dnes se šíří na nádražích.

Rozšíření: záp., stř. a j. Evropa, Pobaltí, ostrovy ve v. Evropě až po Kavkaz, severní Afrika, Blízký východ; u nás roztroušeně až dosti hojně v termofytiku, v mezofytiku na vápencích

Praktický význam: patří mezi ohrožené taxony (C3) uvedené v Červeném seznamu

Roste např. v NPP Kotýz v Českém krasu.

lomikámen tříprstý s rozrazilem časným; NPP Kotýz 21.4.2013

Mohlo by se vám líbit...