Vstavač nachový (Orchis purpurea)

Vstavač nachový (Orchis purpurea)

čeleď Vstavačovité (Orchidaceae)

Syn. Orchis fusca

Vstavač nachový, Bílé stráně 6.5.2018

Vzrůst: 30–80 cm vysoká, vytrvalá bylina, voní kumarinem; lodyha rýhovaná, tmavozelená, v horní části někdy fialově naběhlá; hlízy; geofyt

Listy: podlouhlé až podlouhle vejčité, objímavé

Květy: pysk růžový s tmavšími brvami, vně nachové; klas; kvete od května do června

Plod: tobolka

Stanoviště: travnaté stráně, světlé teplomilné doubravy, dubohabřiny, bory, lemy lesů; často na vápnitém podkladu

Rozšíření: převážně střední Evropa, zasahuje i do severní Afrky; u nás vzácně, těžiště v termofytiku Džbárnu a Labského středohoří

Vstavač nachový, Bílé stráně 6.5.2018

Praktický význam: chráněný zákonem v kategorii silně ohrožené (§2), ve stejné kategorii veden i v Červeném seznamu (C2). Součástí úmluvy CITES.

Mohlo by se vám líbit...