Pamětník rolní (Acinos arvensis)

Pamětník rolní (Acinos arvensis)

čeleď Hluchavkovité (Lamiaceae)

Syn. marulka pamětník

pamětník rolní, Gutštejn 15. 6. 2008

pamětník rolní, Gutštejn 15. 6. 2008

Vzrůst: 10–30 cm vysoká, jednoletá, dvouletá až krátce vytrvalá aromatická bylina; lodyha přímá až vystoupavá, větvená, 4hranná; terofyt (hemikryptofyt)

Listy: drobné, krátce řapíkaté, čepel vejčitá, okrouhlá nebo kosníkovitá

Květy: světle fialové; v lichopřeslenech skládajících lichoklas; kalich chlupatý; kvete od května do července

Plod: tvrdka

Stanoviště: výslunné stráně, skalnaté a kamenité svahy, sutě, úhory, náspy, někdy jako plevel na polích a vinicích; suché půdy

Rozšíření: Evropa, Turecko, Kavkaz, severní Írán; u nás hojně v termofytiku a teplejším mezofytiku

Praktický význam: –

Zajímavosti: rozlišujeme 2 poddruhy: pamětník rolní pravý (Acinos arvensis subsp. arvensis) a pamětník rolní chlupatý (Acinos arvensis subsp. villosus)

Mohlo by se vám líbit...