Rýt žlutý (Reseda lutea)

Rýt žlutý (Reseda lutea)

čeleď Rýtovité (Resedaceae)

rýt žlutý, Klabava – vlaková stanice17. 6. 2009

rýt žlutý, Klabava – vlaková stanice17. 6. 2009

Vzrůst: 20–60 cm vysoká, vytrvalá (řidčeji jednoletá nebo dvouletá) bylina; lodyh několik nebo jedna, vystoupavá nebo poléhavá, většinou větvená; kořen silný, až 30 cm dlouhý; hemikryptofyt

Listy: v obrysu vejčité nebo trojúhelníkovité; prostřední listy peřenosečné nebo trojdílné, úkrojky  čárkovitě až podlouhle kopinaté

Květy: žlutavé; hrozen; kvete od června do října

Plod: tobolka, tupě trojhranná; semena hladká, s masíčkem (myrmekochorie – rozšiřování mravenci)

Stanoviště: výslunná kamenitá nebo písčitá, s nezapojenou vegetací; náspy, říční a potoční navigace, lomy, okraje cest, úhory, vinice apod.

Rozšíření: Evropa, zavlečen do Severní Ameriky, jižní Afriky a na Dálný Východ; u nás dosti hojně v termofytiku, ve vyšších polohách vzácnější

rýt žlutý - tobolka, Klabava – vlaková stanice17. 6. 2009

rýt žlutý – tobolka, Klabava – vlaková stanice17. 6. 2009

Praktický význam: –

Mohlo by se vám líbit...