Sesel sivý (Seseli osseum)

Sesel sivý (Seseli osseum)

čeleď Miříkovité (Apiaceae)

Sesel sivý, Zámkovská hora 7.8.2016

Vzrůst: 30 150 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, jemně rýhovaná,lysá, sivozelená;

Listy: sivozelené, trojúhelníkovité, až 4x zpeřené, úkrojky čárkovité; hemikryptofyt

Květy: bílé; okolík okolíčků; kvete od července do srpna

Plod: eliptická dvounažka

Stanoviště: skály, stráně, písčiny, půdy bohaté na živiny, skalní štěrbiny, světlomilný

Rozšíření: Slovensko, Rakouosko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko; u nás v teplejších oblastech sz. a stř. Čech, jižní Morava

Praktický význam: patří mezi taxony vyžadující další pozornost (C4a) uvedené v Červeném seznamu

Zajímavosti: roste např. na Zámkovské hoře u Klatov

Mohlo by se vám líbit...