Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

čeleď Vstavačovité (Orchidaceae)

Syn.: vstavač širokolistý (Orchis latifolia)

Prstnatec májový v PP Vojovická draha, 10.6.2017

Vzrůst: 14–50 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha dutá, tlustá; hlíza; geofyt

Listy: s výraznými purpurově hnědými skvrnami

Květy: růžové, nachové, výjimečně bílé; klas až 17 cm dlouhý; kvete od května (června) do června (července)

Plod: tobolka

Stanoviště: mokré louky (pastviny, prameniště, vrchoviště) v nadm. výšce do cca 1000 metrů (D. m. subsp. majalis), nad 1000 metrů horská rašeliniště (D. m. subsp. turfosa)

Rozšíření: střední a východní Evropa; u nás roztroušeně až velmi vzácně; nejhojnější zástupce rodu prstnatec, ubývá vlivem vysušování luk

Praktický význam: druh vedený v Červeném seznamu rostlin jako ohrožený (C3) a zákonem chráněný v kategorii ohrožené druhy (§3)

Roste např. v PP Vojovická draha nebo v NPP Kocelovické pastviny.

Prstnatec májový v PP Vojovická draha, 10.6.2017

Mohlo by se vám líbit...