Devaterník šedý (Helianthemum canum)

Devaterník šedý (Helianthemum canum)

čeleď Cistovité (Cistaceae)

Syn. devaterníček šedý (Rhodax canus), Cistus canus

devaterník šedý, Český kras 1.5.2017

Vzrůst: 5 – 20 cm vysoký polokeř; lodyha vystoupavá až přímá, chlupatá; chamaefyt

Listy: eliptické až obvejčité

Květy: žluté; kvete od května do června

Plod: tobolka

Stanoviště: skály, skalní stepi, lesostepi; mělké půdy, vápnitý podklad, teplomilný

Rozšíření: jižní Evropa, teplé a suché oblasti střední Evropy, Malá Asie, Kavkaz, Atlas, Britské ostrovy; střední Čechy

Praktický význam: patří mezi silně ohrožené druhy (C2) uvedené v Červeném seznamu

devaterník šedý, Český kras 1.5.2017

Mohlo by se vám líbit...