Hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus)

Hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus)

čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

Vzrůst: 30–50 cm vysoká, trsnatá trvalka; lodyha krátce vystoupavá, hranatá; hemikryptofyt

Listy: čárkovitě kopinaté, na okraji drsné

Květy: červené, korunní lístky často vousaté; zdánlivá lata; kvete od července do září

Plod: tobolka

Stanoviště: světlé lesy, křoviny, okraje lesů

Rozšíření: jih Německa, Čechy; u nás v západní polovině Čech od pahorkatin do podhůří

Praktický význam: zákonem chráněný v kategorii ohrožený (§3), patří mezi druhy vedené v Červeném seznamu jako ohrožené (C3).

Roste např. na Hradišťském vrchu.

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

hvozdík lesní, PR Hradišťský vrch (Konstantinovy Lázně) 31. 7. 2009

Mohlo by se vám líbit...