Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)

Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)

čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

hvozdík kartouzek, Dolní Hradiště 2006

hvozdík kartouzek, Dolní Hradiště 2006

Vzrůst: 15-50 cm vysoká, vytrvalá bylina; husté trsy, lodyha lysá, nevětvená, v horní části větvená; tlustý kořen, mnohohlavý oddenek; hemikryptofyt, geofyt

Listy: vstřícné, čárkovité až čárkovitě kopinaté, tuhé

Květy: purpurově červené, pětičetné, květní plátky zubaté; strboul; kvete v červnu a červenci

Plod: tobolka

Stanoviště: výslunné svahy, mýtiny, louky; teplomilný

Rozšíření: Evropa

Praktický význam: pěstován v zahradách

Zajímavosti: velmi proměnlivý druh, má mnoho podruhů

Mohlo by se vám líbit...