Olše šedá (Alnus incana)

Olše šedá (Alnus incana)

čeleď Břízovité (Betulaceae)

olše šedá – šištice, Kulz – Kulzer Moos (Německo) 13. 8. 2008

olše šedá – šištice, Kulz – Kulzer Moos (Německo) 13. 8. 2008

Vzrůst: 6–20 m vysoký strom nebo keř, jednodomý; koruna vejcovitá, hustá; borka světle šedohnědá, i ve stáří hladká; fanerofyt

Listy: vejčitě eliptické, špičaté, nelepkavé

Květy: samčí jehnědy na koncích větévek, 7–9 cm dlouhé, samičí jehnědy; kvete od března do dubna

Plod: nažka s kožovitým lemem; anemochorie

Stanoviště: břehy horských řek a potoků, nesnáší stagnující vodu

Rozšíření: Evropa severní, střední, východní a jihovýchodní, Kavkaz, Sibiř; u nás hojně v horských a podhorských oblastech, v nižších polohách podél vodních toků

Praktický význam: používá se k zalesňování extrémních stanovišť, v parcích se pěstují různé kultivary

olše šedá – list, NS Šipín 15. 6. 2008

olše šedá – list, NS Šipín 15. 6. 2008

Zajímavosti: dožívá se maximálně 50 let

Mohlo by se vám líbit...