Rozrazil časný (Veronica praecox)

Rozrazil časný (Veronica praecox)

čeleď Krtičníkovité (Scrophulariaceae)

rozrazil časný; NPP Kotýz 21.4.2013

Vzrůst: 5–15 cm vysoká jednoletá bylina; žláznatě chlupatá, lodyha nevětvená či větvená; terofyt

Listy: vstřícné, vejčité až trojúhelníkovité, hrubě vroubkované, žláznatě chlupaté, tmavě zelené, na rubu hnědočervené

Květy: světlemodré; hrozen; kvete od března do května

Plod: tobolka

Stanoviště: vápnité, skalní stepi, náspy, meze, lomy, někdy i jako plevel na polích

Rozšíření: ostrůvkovitě ve střední a jižní Evropě, severozápadní Afrika; u nás dosti hojně v teplejších oblastech

Praktický význam: vzácně polní plevel

Zajímavosti: patří mezi ohrožené druhy vedené v Červeném seznamu (C3)

Roste např. v NPP Kotýz v Českém krasu.

lomikámen tříprstý s rozrazilem časným; NPP Kotýz 21.4.2013

rozrazil časný; NPP Kotýz 21.4.2013

Mohlo by se vám líbit...