Zábělník bahenní (Comarum palustre)

Zábělník bahenní (Comarum palustre)

čeleď Růžovité (Rosaceae)

zábělník bahenní – květ, NPR Kladské rašeliny 11. 6. 2011

Vzrůst: 20–100 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha rezavě hnědá až černá, v dolní části poléhavá, kořenující, dlouhý plazivý oddenek; hemikryptofyt

Listy: střídavé, zpeřené, 2–3jařmé, na líci zelené, na rubu šedavé, s hustou síťovitou žilnatinou

Květy: tmavě nachové; 1,5–2,5 cm v průměru, 5četné, korunní lístky po odkvětu neopadávají; v květenství; kvete od června do července

Plod: nažka

Stanoviště: rašeliniště, slatiniště, okraje rybníků, olšiny, louky s vysokými ostřicemi

zábělník bahenní, Kulz – Kulzer Moos (Německo) 13. 8. 2008

Rozšíření: Evropa, Turecko, Kavkaz, Sibiř, Japonsko, Kanada, sever USA, jižní Grónsko; u nás převážně v mezofytiku, hlavně v pohraničních oblastech

Praktický význam: patří mezi taxony vyžadující další pozornost (C4a) vedené v Červeném seznamu

Zajímavosti: obsahuje látky s antibiotickými účinky, listy obsahují flavonoly a třísloviny; lokality zanikají v důsledku meliorací

 

 

zábělník bahenní – plody, Kulz – Kulzer Moos (Německo) 13. 8. 2008

zábělník bahenní – plody, Kulz – Kulzer Moos (Německo) 13. 8. 2008

Mohlo by se vám líbit...