Kakost dlanitosečný (Geranium dissectum)

Kakost dlanitosečný (Geranium dissectum)

čeleď Kakostovité (Geraniaceae)

kakost dlanitosečný, Staré 15.5. 2007

kakost dlanitosečný, Staré 15.5. 2007

Vzrůst: 15 – 70 cm vysoká, jednoletá nebo ozimá bylina; lodyha přímá až vystoupavá, žláznatě chlupatá; kořen tenký, kůlovitý; terofyt

Listy: přízemní v růžici, dlouze řapíkaté, dlanitodílné, lodyžní vstřícné; palisty

Květy: nachové; 5četné; dvoukvětý úžlabní vidlan; kvete od května do srpna

Plod: poltivý zobanitý plod kakostovitých; autochorní, epizoochorní

Stanoviště: pole, úhory, meze, náspy, rumiště, komposty

Rozšíření: původně ve Středozemí, dnes po celé Evropě jako archeofyt a synantropně (na severu), Severní Amerika, Havajské ostrovy; u nás na celém území, hojně až vzácně nebo chybí

Praktický význam: kořeny jsou jedlé, plevel v zahradách

Mohlo by se vám líbit...