Trýzel tvrdý (Erysimum durum)

Trýzel tvrdý (Erysimum durum)

čeleď Brukvovité (Brassicaceae)

trýzel tvrdý, Plzeň – Lobzy 2009

Vzrůst: 40–100 cm vysoká, dvouletá bylina; lodyha přímá, chudě větvená; hemikryptofyt

Listy: přízemní úzce obkopinaté, lodyžní kopinaté až úzce eliptické, celokrajné nebo s 1 – 3  zuby

Květy: sírově žluté; kvete od června do srpna

Plod: šešule, semena vejcovitá

Stanoviště: narušovaná stanoviště jako jsou trávníky, skalní osypy, lesní lemy, okraje komunikací, náspy

Rozšíření: jih a jihovýchod střední Evropy; u nás roztroušeně až hojně, v oreofytiku chybí

Praktický význam: –

trýzel tvrdý, Plzeň – Lobzy 2009

Mohlo by se vám líbit...