Třezalka horská (Hypericum montanum)

Třezalka horská (Hypericum montanum)

čeleď Třezalkovité (Hypericaceae)

třezalka horská, Koryta 16.6. 2007

Vzrůst: 30 – 100 cm vysoká trvalka; lodyha vystoupavá nebo přímá, oblá, většinou bez úžlabních výhonů; hemikryptofyt

Listy: poloobjímavé, vejčitě kopinaté až obkopinaté, na rubu drsné papilkami, při okraji černé žlázky

Květy: žluté; květenství hustě nahloučené; kvete od června do srpna

Plod: tobolka s výraznými žebry; anemochorní rozšiřování semen

Stanoviště: světlé lesy, mýtiny, křovinaté stráně

Rozšíření: Evropa; u nás v teplejších oblastech dosti často až roztroušeně, v oreofytiku chybí

Praktický význam: –

Zajímavosti: exkreční nádržky obsahují červenofialové barvivo (hypericin, pseudohypericin)

třezalka horská – listy, Konstantinovy Lázně – Hradišťský vrch 31. 7. 2009

třezalka horská – budoucí tobolky, Konstantinovy Lázně – Hradišťský vrch 31. 7. 2009

Mohlo by se vám líbit...