Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera)

Tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera)

čeleď Vstavačovité (Orchidaceae)

Tořič hmyzonosný, Litoměřicko 6.5.2018

Vzrůst: 15–30 cm vysoká bylina; lodyha přímá; 2 hlízy; geofyt

Listy: přízemní v růžici vyrůstají na podzim, v době květu zaschlé; lodyžní přisedlé, střídavé, kopinaté

Květy: připomínají hmyz; vnitřní okvětní lístky a pysk hnědofialové, černonachové; vnější okvětní lístky světle zelené; klas se 3–17 květy; kvete od května do června

Plod: tobolka

Stanoviště: suché a slunné trávníky, pastviny, lesostepi, světlé borové lesy; na bazickém podkladu

Rozšíření: Evropa kromě severu a části jihu; u nás vzácně, Česká křídová tabule, jinde jednotlivě, na Moravě chybí

Praktický význam: kriticky ohrožený druh naší květeny (§1), v Červeném seznamu veden též jako kriticky ohrožený (C1), chráněn i úmluvou CITES

Zajímavosti: opylení pomocí hmyzu; produkuje feromony, které lákají samečky a ti při snaze o páření opylí květ (při dosednutí samečka se mu na tělo nalepí brylka, slepená pylová zrna, kterou pak přenese na další květ)

Mohlo by se vám líbit...