Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

čeleď Břízovité (Betulaceae)

olše lepkavá

olše lepkavá

Vzrůst: až 20 m vysoký keř nebo vícekmenný strom; letorosty lepkavé, borka šedá až šedočerná; fanerofyt

Listy: okrouhlé nebo obvejčité, dvojitě pilovité, v mládí lepkavé

Květy: jednopohlavné, samičí v šišticích, samčí v jehnědách

Plod: plochá nažka s lemem, anemochorní rozšiřování

Stanoviště: lužní lesy, na březích vod, v mokřinách

Rozšíření: Evropa, Kavkaz; u nás roztroušeně až hojně na celém území

Praktický význam: dřevo žluté až šedooranžové, měkké a pevné, používá se v řezbářství; různé kultivary v parcích

Zajímavosti: listy na podzim nežloutnou, ale opadávají zelené, snáší silně znečištěné ovzduší, dožívá se až 100 let; symbióza s houbou Frankia – poutá vzdušný dusík

olše lepkavá - list

olše lepkavá – list

Mohlo by se vám líbit...