Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

čeleď Bobovité (Fabaceae)

štírovník růžkatý – květy, Dolní Hradiště 2011

Vzrůst: vytrvalá, 15-60 cm vysoká bylina; lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, hranaté, rýhované; kůlovitý kořen; hemikryptofyt

Listy: lichozpeřené, 2 páry lístků – obvejčité až kopinaté; palisty jen u semenáčků

Květy: žluté, korunní lístky někdy načervenalé; okolík; kvete od května do července

Plod: lusk otevírající se 2 švy

Stanoviště: louky, stráně, pastviny, meze, okraje cest

Rozšíření: Evropa, západní Asie, severní Afrika; druhotně v Americe a Austrálii; u nás na celém území

štírovník růžkatý – lusky, Dolní Hradiště 2011

Praktický význam: medonosný, pícnina

Mohlo by se vám líbit...