Rybíz alpínský (Ribes alpinum)

Rybíz alpínský (Ribes alpinum)

čeleď Rybízovité, Meruzalkovité (Grossulariaceae)

rybíz alpínský – plody, Koryta 2006

rybíz alpínský – plody, Koryta 2006

Vzrůst: až 1,5 m vysoký keř; dvoudomý; větve vystoupavé; šedohnědá borka; fanerofyt

Listy: střídavé, řapíkaté, vejčité až okrouhlé, dlanitě 3klané až 3dílné, pilovité, chlupaté

Květy: žlutozelené, v hroznech, samčí hrozny přímé až vzpřímené; kvete od dubna do května

Plod: vícesemenná bobule, kulovitá, červená; zoochorie

Stanoviště: suťové a roklinové lesy, skalnaté a kamenité svahy; půdy humózní, vlhké

Rozšíření: západ Evropy, po Karpaty; izolovaně na Kavkaze, v pohoří Atlas, v severní Africe; u nás často až roztroušeně v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku zřídka

rybíz alpínský, Kočín (Plzeň – sever) 7. 5. 2006

rybíz alpínský, Kočín (Plzeň – sever) 7. 5. 2006

Praktický význam: často vysazován v parcích, kultivary s žlutými listy

Mohlo by se vám líbit...