Řeřišnice hořká (Cardamine amara)

Řeřišnice hořká pravá (Cardamine amara subsp. amara)

čeleď Brukvovité (Brassicaceae)

řeřišnice hořká – květy , 10. 5. 2008

řeřišnice hořká – květy, 10. 5. 2008

Vzrůst: 20–40 cm vysoká trvalka; lodyha mělce rýhovaná, měkká; plazivý oddenek;

Listy: lodyžní, krátce řapíkaté až přisedlé, 2–4 jařmé

Květy: bílé; fialové prašníky, v hroznech; kvete od května do června

Plod: šešule

Stanoviště: lesní prameniště, údolní luhy, příkopy nebo náplavy

Rozšíření: Evropa, sever Turecka, západní Sibiř až Altaj; u nás roztroušeně až dosti hojně

Praktický význam: někdy používána k přípravě salátů, dříve v lidovém lékařství

Mohlo by se vám líbit...