Štítek: jedlý

0

Slivoň trnka (Prunus spinosa)

Slivoň trnka (Prunus spinosa) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: trnitý, opadavý, hustě větvený keř, 1-4m vysoký; kůra temně hnědá až načernalá, na větvích kolce (= „trny“) Listy: jednoduché, střídavé, pilovité; často ve svazečcích, řídce chloupkaté...

0

Sléz přehlížený (Malva neglecta)

Sléz přehlížený (Malva neglecta) čeleď Slézovité (Malvaceae) Vzrůst: 10 – 100 cm dlouhá dvouletá nebo vytrvalá bylina; lodyha při bázi větvená, poléhavá nebo vystoupavá, roztroušeně chlupatá; hemikryptofyt Listy: dlouze řapíkaté, okrouhlé až okrouhle ledvinité,...

0

Řeřišnice hořká (Cardamine amara)

Řeřišnice hořká pravá (Cardamine amara subsp. amara) čeleď Brukvovité (Brassicaceae) Vzrůst: 20–40 cm vysoká trvalka; lodyha mělce rýhovaná, měkká; plazivý oddenek; Listy: lodyžní, krátce řapíkaté až přisedlé, 2–4 jařmé Květy: bílé; fialové prašníky, v...

0

Rozrazil potoční (Veronica beccabunga)

Rozrazil potoční (Veronica beccabunga) čeleď Krtičníkovité (Scrophulariaceae) Vzrůst: 20 – 40 cm vysoká, vyrtvalá bylina, lodyha na bázi poléhavá, v uzlinách kořenující, pak vystoupavá až přímá, někdy červenohnědě naběhlá; hemikryptofyt, hydrofyt Listy: vstřícné, masité, krátce...

0

Rozrazil lékařský (Veronica officinalis)

Rozrazil lékařský (Veronica officinalis) čeleď Krtičníkovité (Scrophulariaceae) Syn.: Veronica repens Vzrůst: vytrvalá, poléhavá bylina, 10-50cm dlouhá; lodyha plazivá, větvená, hustě chlupatá; bohatě větvený oddenek; chamaefyt Listy: vstřícné, přisedlé, vejčité až široce eliptické, vroubkované, hustě...

2

Rozchodník skalní (Sedum reflexum)

Rozchodník skalní (Sedum reflexum) čeleď Tlusticovité (Crassulaceae) Syn. Sedum rupestre, Petrosedum reflexum Vzrůst: asi 7-12 cm vysoká, vytrvalá bylina; habitus připomíná smrkovou větvičku Listy: našedlé Květy: kvete žlutě od června do července Plod: měchýřek,...

1

Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)

Pupava bezlodyžná pravá (Carlina acaulis subsp. acaulis) čeleď Hvězdnicovité (Asteraceae) Vzrůst: víceletá monokarpická bylina, má dužnatý, kůlovitý kořen a velmi krátkou lodyhu (1-3 cm); hemikryptofyt Listy: ostnité,v přízemní růžici Květy: bílé, načervenalé; úbory; kvete od...

0

Ptačinec prostřední (Stellaria media)

Ptačinec prostřední (Stellaria media) čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Syn. ptačinec žabinec Vzrůst: 10– 30 cm vysoká, jednoletá bylina; lodyha vystoupavá nebo poléhavá, v uzlinách kořenuje; jednořadě chlupatá; terofyt Listy: vejčité, špičaté, trávově až sytě zelené Květy:...

3

Jalovec obecný

Jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis) čeleď Cypřišovité (Cupressaceae) Vzrůst: jehličnatý keř, vzácně strom, často mnohokmenný; 5-15m vysoký; hnědošedá, hladká borka Listy: jehlicovité, tuhé, šedozelené, pichlavé; v trojčetných přeslenech; na svrchní straně žlábkovité s bílým...