Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)

Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)

čeleď Lipnicovité (Poaceae)

pěchava vápnomilná, Druztová u Plzně 13. 4. 2009

Vzrůst: 10 – 45 cm vysoká, vytrvalá bylina; trsnatá, stéblo přímé; hemikryptofyt

Listy: ploché

Květy: klásky fialové, ocelově modré, lichoklas; kvete od března do května

Plod:obilka

Stanoviště: skály, sutě, suché stráně, světlé borové lesy, vápnitý podklad

Rozšíření: Evropa; u nás roztroušeně od pahorkatin do podhůří

Praktický význam: pěstovaná rostlina

Zajímavost: nejzápadnější místo výskytu pěchavy vápnomilné v ČR je PP Malochova skalka nedaleko Plzně.

pěchava vápnomilná, Druztová u Plzně 13. 4. 2009

pěchava vápnomilná, Druztová u Plzně 13. 4. 2009

Mohlo by se vám líbit...