Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

čeleď Olivovníkovité (Oleaceae)

jasan ztepilý

jasan ztepilý

Vzrůst: 20-35 m vysoký strom, borka mělce podélně brázditá; megafanerofyt

Listy: 3-7 jařmé, pilovité; černé pupeny

Květy: zelené, vyrůstají před rašením listů, lata; anemogamie; kvete v dubnu

Plod: křídlatá nažka

Stanoviště: lužní lesy, pobřežní křoviny, suťové aroklinové lesy; světlomilný

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Malá Asie; u nás roztroušeně, ale často vysazován

Praktický význam: obsahuje kumariny; využití v lesnictví, sadovnictví; různé kultivary; tvrdé, pružné dřevo – výroba sportovního nářadí, topůrka

Mohlo by se vám líbit...