Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)

čeleď  Brukvovité (Brassicaceae)

Syn.: Thlaspi bursa-pastoris

kokoška pastuší tobolka, Dolní Hradiště 27. 9. 2008

kokoška pastuší tobolka, Dolní Hradiště 27. 9. 2008

Vzrůst: jedno- až dvouletá bylina, 20 – 50 cm vysoká; lodyha větvená, chlupatá; kořen tenký; terofyt

Listy: spodní (kracovitě peřenosečné) tvoří růžici, lodyžní celokrajné

Květy: bílé, v hroznech, kvete od března do listopadu (při teplém počasí i v zimě)

Plod: trojúhelníkovitá šešulka

Stanoviště: rumiště, pole, louky, příkopy, u cest; je nitrofilní

Rozšíření: původní pravděpodobně ve Středomoří, dnes rozšířená po celém světě; u nás hojná

Praktický význam: léčivka (nať obsahuje cholin aacetylcholin) – nemoci močových cest, obklady při pohmožděninách a poraněních; plevel

přízemní růžice listů

přízemní růžice listů

Mohlo by se vám líbit...