Hledíček menší (Microrrhinum minus)

Hledíček menší (Microrrhinum minus)

čeleď Krtičníkovité (Scrophulariaceae)

hledíček menší, Dolní Hradiště 29. 6. 2008

hledíček menší, Dolní Hradiště 29. 6. 2008

Vzrůst: 5–25 (40) cm vysoká, jednoletá bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, bohatě větvená, žláznatě chlupatá; terofyt

Listy: téměř přisedlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné, žláznatě chlupaté

Květy: světle fialové, 6–9 mm dlouhé; květní stopky 3–4x delší než kalich; hrozen; kvete od června do září

Plod: podlouhle vejcovitá až kulovitá tobolka (3–6 mm), semena černohnědá

Stanoviště: místa s nezapojenou vegetací – okraje komunikací, úhory, pole, navážky, dna lomů

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Turecko, Libanon, Kavkaz, sekundárně v Severní Americe; u nás v teplejších oblastech roztroušeně až hojně, v oreofytiku výjimečně

image001

hledíček menší, Dolní Hradiště 29. 6. 2008

Praktický význam: –

 

 

 

 

 

 

 

 

hledíček menší – semenáček, Dolní Hradiště 9. 5. 2009

hledíček menší – semenáček, Dolní Hradiště 9. 5. 2009

hledíček menší – tobolka, Dolní Hradiště 20. 7. 2008

hledíček menší – tobolka, Dolní Hradiště 20. 7. 2008

 

 

Mohlo by se vám líbit...