Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

čeleď Hořcovité (Gentianceae)

Syn. hořepník proužkatý

Hořec hořepník, PP Pastvina u Zahorčic 19.8.2018

Vzrůst: 20–40 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyhy přímé až vystoupavé; tlustý oddenek

Listy: čárkovité, někdy kopinaté

Květy: modré, vzácně růžové nebo bílé; vrcholík; kvete od července do září

Plod: tobolka, semena čočkovitě zploštělá

Stanoviště: střídavě vlhké louky a pastviny, vlhké světliny lesů, paseky; půda bohatá na živiny, spíše neutrální nebo mírně bazická

Rozšíření: mírný pás Evropy; u nás na celém území vzácně až roztroušeně na vhodných stanovištích, v nejvyšších polohách chybí

Praktický význam: patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny – je chráněn zákonem (§2) i zapsán v Červeném seznamu (C2)

Zajímavosti: hořec hořepník a hořec křížatý jsou jedinými hostitelskými rostlinami motýla modráska hořcového (Maculinea alcon)

Hořec hořepník, PP Pastvina u Zahorčic 19.8.2018

Mohlo by se vám líbit...