Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

čeleď Hořcovité (Gentianceae)

hořeček drsný – květ, Kocelovické pastviny 19.8.2018

Vzrůst: 10–15 (30) cm vysoká dvouletá bylina; lodyha přímá, obvykle od poloviny větvená; terofyt

Listy: přízemní kopisťovité (za květu odumřelé), lodyžní obkopinaté

Květy: modrofialové; vrcholík; kvete od srpna do října

Plod: tobolka

Stanoviště: pastviny, louky, slatiny, půda vlhká, bohatá na živiny (ne dusík), většinou neutrální reakce

Rozšíření: u nás západní Čechy a západ středních Čech, minimum lokalit

hořeček drsný, Kocelovické pastviny 19.8.2018

Praktický význam: kriticky ohrožený taxon naší květeny (§1), jako kriticky ohrožený veden i v Červeném seznamu (C1); lokality zanikají kvůli změně hospodaření – nevyplatí se pastva a tak se plochy meliorují nebo se nechají ladem.

Mohlo by se vám líbit...